Armenian Chair vyhlašuje výzvu na podporu vědeckých projektů na rok 2021

Armenian Chair při Ústavu východoevropských studií FFUK vyhlašuje výzvu na podání vědeckých projektů na rok 2021.

Podpora bude udělena vědeckým publikacím s armenistickým zaměřením, které budou publikovány v roce 2021 a vykázány v rámci systému OBD UK za Ústav východoevropských studií nejpozději do konce února 2022.  Podporovány jsou vědecké publikace publikované v časopisech evidovaných v databázích WoS a Scopus a vědecké monografie. Podpora publikací v jiných typech časopisů může být udělena pouze výjimečně. Výše podpory bude záviset na počtu přihlášek a kvalitě vydaných publikací. Je možné zařazení již probíhajících publikačních projektů či projektů již otištěných s vročením 2021.  Přihlášky zasílejte na adresu Koordinátora (viz Kontakty) Armenian Chair do 16. května 2021. Součástí přihlášky musí být jméno a afiliace garanta projektu, kontaktní informace (e-mail), anotace publikace, její umístění (časopis, nakladatelství) a předpokládaný termín vydání, v případě již zveřejněných publikací také jejich PDF verze.