V akademickém roce 2020/2021 podporujeme výuku těchto kursů

Arménský jazyk III

Arménský jazyk IV

Spiritualita, umění a hudba v rukopisech středověké Arménie

Západoarménština