Armenistická konference

Ve vlasteneckém sále 5. října proběhla armenistická konference organizovaná Armenian Chair pod Ústavem východoevropských studií ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a velvyslanectvím Arménie.

Autorem fotografií je Hanna Vikhrova.

Konferenci zahájili rektor UK prof. Tomáš Zima, velvyslanec Arménie J. E. Ašot Hovakimjan, děkan FFUK doc. Michal Pullmann a ředitel UVES Dr. Stanislav Tumis
Koordinátor Armenian Chair doc. Hanuš Nykl, doc. Michal Pullmann, J. E. Ašot Hovakimjan, prof. Tomáš Zima, Dr. Stanislav Tumis, Armenian Chair Dr. Haig Utidjian
Prof. Ivan Foletti
Prof. Waldemar Józef Deluga
Vratislav Kozák
doc. Petra Košťálová
Dr. Michal Řoutil
Marek Jandák
Milada Kiliánová
Anna Karapetyan
Pohled do Vlasteneckého sálu, kde probíhalo konferenční jednání
Prof. Bálint Kovácz
Účastníci a organizátoři konference
Závěrečné společné foto

Armenian Chair při Ústavu východoevropských studií FFUK vyhlašuje druhou výzvu na podání vědeckých projektů na rok 2021

Podpora bude udělena vědeckým publikacím s armenistickým zaměřením, které budou publikovány v roce 2021 a vykázány v rámci systému OBD UK za Ústav východoevropských studií nejpozději do konce února 2022.  Podporovány jsou vědecké publikace publikované v recenzovaných vědeckých časopisech, časopisech evidovaných v databázích WoS a Scopus, vědecké monografie a kapitoly ve vědeckých monografiích. Výše podpory bude záviset na počtu přihlášek a kvalitě vydaných publikací. Je možné zařazení již probíhajících publikačních projektů či projektů již otištěných s vročením 2021.  Přihlášky zasílejte na adresu Koordinátora Armenian Chair do 8. srpna 2021. Součástí přihlášky musí být jméno a afiliace garanta projektu, kontaktní informace (e-mail), anotace publikace, její umístění (časopis, nakladatelství) a předpokládaný termín vydání, v případě již zveřejněných publikací také jejich PDF verze. 

Armenian Chair vyhlašuje výzvu na podporu vědeckých projektů na rok 2021

Armenian Chair při Ústavu východoevropských studií FFUK vyhlašuje výzvu na podání vědeckých projektů na rok 2021.

Podpora bude udělena vědeckým publikacím s armenistickým zaměřením, které budou publikovány v roce 2021 a vykázány v rámci systému OBD UK za Ústav východoevropských studií nejpozději do konce února 2022.  Podporovány jsou vědecké publikace publikované v časopisech evidovaných v databázích WoS a Scopus a vědecké monografie. Podpora publikací v jiných typech časopisů může být udělena pouze výjimečně. Výše podpory bude záviset na počtu přihlášek a kvalitě vydaných publikací. Je možné zařazení již probíhajících publikačních projektů či projektů již otištěných s vročením 2021.  Přihlášky zasílejte na adresu Koordinátora (viz Kontakty) Armenian Chair do 16. května 2021. Součástí přihlášky musí být jméno a afiliace garanta projektu, kontaktní informace (e-mail), anotace publikace, její umístění (časopis, nakladatelství) a předpokládaný termín vydání, v případě již zveřejněných publikací také jejich PDF verze. 

Vznik Armenian Chair

Vyjádření velvyslanectví Arménie v České republice ke vzniku projektu:

Following the spirit of the Agreement between the Government of the Republic of Armenia and the Government of the Czech Republic on Cooperation in the Fields of Culture, Education, Science, Youth and Sports, signed on December 10, 2010, and drawing on the decades-long tradition of the functioning of the Armenian Studies program at Charles University in Prague, the Embassy of Armenia to the Czech Republic and Charles University, with a view to further promote the teaching of the Armenian language, history, literature, philosophy and culture at Charles University, have proceeded to the establishment of an Armenian Chair within the Department of East European Studies of the Faculty of Arts of the University, to which end the Parties, represented respectively by Ambassador Ashot Hovakimian and the Dean of the Faculty of Arts Dr. Michal Pullmann, signed an agreement on March 26, 2021.

Text ze stránek velvyslanectví.